Oznámenie pre obyvateľov


 Starosta obce Trstice

Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať 3. júla 2013 o 18,00 hodine

v miestnom kultúrnom stredisku.


Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 2. júla 2013 /utorok/ o 17.00 hodine organizuje vodičský kurz na osobný automobil a motocykel v Trsticiach. Kurz bude prebiehať v budove Kultúrneho domu. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek  17 rokov.


Oznamujeme obyvatel'om, že  22.06. 2013 o 23,00 v sobotu, sa na území našej obce uskutoční posterkovanie komárov. Prosíme obyvatel'ov, aby si pozatvárali okná.


Vedenie miestnej športovej organizácie oznamuje športovým fanúšikom, že dnes 12.6. 2013 o 17.30, družstvo mladých hrá priateľský zápas s fut. družstvom z Topoľníkov na miestnom futbalovom ihrisku.


Oznamuje obyvateľom, že dnes na miestnom trhovisku od 10.30 budú predávať:

-8 mesačné sliepky nosnice červené

-4 týždňové kačičky za výhodné ceny


 Vodárenská spoločnosť Šaľa oznamuje obyvateľom, že dňa 13. júna od 7.00 do 17.00 hodiny z technických príčin nebude voda.


Oznamujeme obyvateľom, že dňa 13. júna 2013 (vo štvrrtok) bude zber separovaného odpadu.


 MUDr. Puha oznamuje svojim pacientom, že od 10.-14. júna neordinuje. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Pasiar v Galante.


Starosta obce František Juhos Vás všetkých srdečne pozýva na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční 9. júna 2013 o 17:00 hodine v miestnom kultúrnom stredisku.

Predstavia sa nám sólisti a žiaci z Diakoviec a Vlčian.

Vstup je bezplatný.

Každého srdečne očakávame!


Vážení občania,

miestne kultúrne stredisko v Trsticiach v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť:

-oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých

-lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony

látky (minimálne 1m2 , prosím enedávajte nám odrezky a zbytky látok)

-periny (náplň perie, vata), vankúše, deky

-domáce potreby (riad- hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere)

-obuv- nepoškodenú, zviazať gumičkou aby sa páry nestratili

-hračky


Obec Trstice


podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa


Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Trstice


Tolerancia n.o. oznamuje obyvateľom, že od dnes (28.5.2013) každý utorok, môžu bezplatne využiť rehabilitačné služby.


Pozvánka


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva


Oznamujeme obyvateľom, že Marta Gombosová , 26. mája organizuje výlet do Familyparku Sv. Margaréty a  7., 8., 9., júna trojdňový výlet do Prahy a Karlovych Varov. Bližšie info. v obchode (Dombiho rad). 


Pozvánka na oslavu Dňa matiek


MUDr. Lukovicsová oznamuje obyvateľom obce, že 6. a 7. mája neordinuje. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Ingeliová v Horných Salibách.


Oznamujeme obyvateľom, že od 18.4.2013 podľa zák.č. 314/2001 sa začne vykonávanie 5 ročných bezplatných protipožiarnych kontrol, ktoré budú vykonávané protipožiarnou kontrolnou skupinou obce. Skupiny budú označené visačkou a poverením od starostu obce. Prosíme obyvateľov, aby kontrolným skupinám umožnili prístup do hospodárskych budov a záhrad. Priestory určené na bývanie nebudú kontrolované.

Ďakujeme.


 

RPPK-OZNAM


Vážení občania!

Dňa 12.4.2013 sa uskutoční verejná finančná zbierka za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologicky chorým pacientom. Svoje príspevky môžete vložiť do urien základných škôl, ktoré sa budú nachádzať v priestoroch COOP Jednota Trstice v čase od 16,00 do 17,00, resp. do urien, s ktorými sa žiaci budú pohybovať v centre dediny.

Za Vaše príspevky vám vopred ďakujeme!


Oznamujeme obyvateľom, že dňa 11.4.2013 bude zber separovaného odpadu.


Obvodný úrad Galanta- Pozastavené živnostenské oprávnenia – informácia


Vážení občania!

Knihovníčka obecnej knižnice oznamuje milovníkom kníh, že do knižnice sa zakúpili nové knihy rôzneho žánru pre deti i pre dospelých, ktoré si od apríla 2013 môžete prísť vypožičať.

Každého srdečne očakávajú.


Autoškola Jurík, so sídlom v Galante, oznamuje širokej verejnosti, že dňa 9.4.2013 o 17:00 hodine organizuje vodičský kurz na osobný automobil a motocykel. Kurz bude prebiehať v kultúrnom dome  v Trsticiach. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom stredisku, alebo v deň otvorenia  kurzu medzi 17:00 a 17:30 hodinou.

Všetkých záujemcov srdečne očakávame.


Miestny dozorný výbor JEDNOTY týmto pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 5. apríla 2013 o 18:00 hodine v reštaurácii Malý Dunaj.


Starosta obce Trstice oznamuje obyvateľom, že vzľadom na zlú poveternostnú situáciu, od vyhlásenia do odvolania, je stála pohotovostná služba  v Zdravotno- sociálnom centre Sv. Alžbety. V prípade potreby volajte na tel. číslo 031/77 82 436 alebo na tel. číslo 031/70 20 250

Ďakujeme.