Návšteva Simona Zsolta - ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR - v Trsticiach