Poľovnícke združenie

 

Poľovnícke združenie DIANA v Trsticiach bolo založené v roku 1952. Momentálne má 34 členov.

Hospodári na území 2046 ha. Prácu riadí poľovnícke združenie 7 členný výbor.

Prvouradou úlohou poľovníkov je chrániť a kŕmiť tieto zvieratá. Túto činnosť má na starosti hospodár poľovníkov. Od jari do jesene sa zaoberajú výrobou kŕmidieľ a zabezpečujú pre zvieratá zimnú obživu. Úzko spolupracujú s miestným družstvom Agrimpex a väčšiu časť krmiv dostávajú od nich.

V katastri Trstíc sa nachádza nasledovná divá zver: srnka, bažant, zajac polný, diviak, divá kačica, divá hus, vrana, kuna skalna, kuna lesná, straka, sluka lesná. Žijú tu aj zákonom chránené zvieratá napr. jastrab, bocian, ľabuť atď.

Poľovnícke združenie DIANA v Trsticiach sa pyši s nádhernou poľovníckou stavbou. Túto stavba z rekonštruovali z vlastných síl .

Viackrát do roka usporiadajú zaujímavé podujatie napr. majáles a poľovnícké dni, kde okrem poľovníkov sú pozvaní aj obyvatelia Trstíc.

Dobre vykonaná práca sa odzrkadlí aj na prírastku divej zveri, ktorá poskytuje pre poľovníkov veľa pekných poľovníckých zážitkov.