Kapela

 

Dychová kapela

Dychová kapela bola založená v roku 1911, vtedy mala 20 členov. Na ich fungovanie negatívne pôsobili svetové vojny a deportácia. V roku 1948 sa začali od znova a tejto forme pôsobili až do roku 1973. V roku 1980 nastala v kapele zlom a do kapely sa prihlásilo veľa mladých ľudí. Kapela po nežnej revolúcii sa opäť zúčastňovala na miestnych cirkevných podujatiach.

Viackrát sa zúčastnili na dňoch modlitby v Komárne. V poslednom čase majú pozvania z okolitých obcí a miest, na rôzne podujatia. Úspešne zastupujú našu obec aj v Maďarsku a Rakúsku. Repertoár kapele sa skladá z českých, slovenských, maďarských a nemeckých umeleckých diel.

V tomto roku vystupujú v novej formácii, ktorá je veľmi úspešná.