Kultúrne pamiatky

Socha Jánosa Nepomuckého

 

 

 

 

 

 

Najstaršia socha v obci je socha sv. Jána Nepomuckého,

ktorá bola postavená v polovici 18. storočia z finančných

prostriedkov Istvána Kovácsa, miestneho obyvateľa.

 

 

Socha Vendelína

 

 

 

 

 

 

Na kraji obce stojí socha sv.

Vendelína, ochrancu pastierov.

Bola postavená pravdepodobne

v 19. storočí, je z pieskovca a nadpis nemá.

 

 

Pomník Svätej Trojice

 

 

 

 

 

 

V kostolnom parku sa nachádza pomník

Svätej Trojice, ktorý pochádza z roku 1825

dali ju postaviť István Takáč a jeho manželka

Terézia Póthová. Socha bola rekonštruovaná v roku 1925.

 

 

 

Socha Flóriána

 

 

 

 

 

 

Patrón hasičov

 

 

Socha Svätej Alžbety

 

 

 

 

 

 

Socha svätej Alžbety, ktorá bola postavená

pôvodne v roku 1924. V súčasnosti je

umiestnená pred Zdravotno-sociálnym centrom.

 

 

Pomník hrdinov

 

 

 

 

 

 

Hrdinom povstania v roku 1848 a padlým vojakom

z I. a II. Svetovej vojny dala obec postaviť pomník,

ktorý je v kostolnom parku.