SAMOSPRÁVA OBCE TRSTICE   Obecné zastupiteľstvo V Trsticiach v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe…
  Starosta obce Trstice Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 2.decembra 2014 o 18,00 hodine…
„Határon átívelő egészségügy” konferencia Tiszalök, 2014. október 29.