Služby

 

Služby 2012 - október, november, december

Týždenné služby 2012 - september, október, november

 

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz domáceho odpadu – každý týždeň v štvrtok

Daň za odvoz komunálneho odpadu ročne na 1 osobu v domácnosti

14,93 Є

Vývoz umelého odpadu každý prvý týždeň štvrtok v mesiaci

Výkup kovov sa prebieha na miestnom smetisku

Zber papierov každý polrok v základnej škole

 

Cintorínske poplatky

-používanie smútočného katafalku a chladiaceho zariadenia

9,95 Є 

-prenájom miesta na 1 miestny hrob na dobu 10 rokov - 16,59 Є

-prenájom miesta na 2 miestny hrob na dobu 10 rokov - 26,55 Є

-obnova nájmu za každých 10 rokov 1 miestny hrob - 16,59 Є 

-obnova nájmu za každých 10 rokov 2 miestny hrob - 26,55 Є

 

Vytvorenie hrobového miesta

Jedno hrob - 82,98 Є

Dvoj hrob - 149,37 Є

Informácie o cintoríne môžete nájsť TU.

 

Otváracia doba cintorína

Od 1. marca do 30. septembra

Denne od 7:00 do 21:00

Od 1. októbra do 30. novembra

Denne od 8:00 do 18:00

Od 1. augusta do 28. februára

Denne od 8:00 do 16:30

V poslednom októbrovom a prvom novembrovom týždni otváracia doba je nasledovná:

Denne od 6:30 do 21:30

 

Iné poplatky

-poplatok za vývoz fekálií - 16,59 Є

-poplatok za vývoz fekálie zo žumpy, ktorá je menšia ako 5 m3 činí

11,61 Є

-poplatok za rebrík na 1 deň - 3,32 Є

-poplatok za kontajner na 1 deň - 13,27 Є

-kuka nádoba - 13,27€

-tabuľka súp. čísla - 3,32 Є

-rybací lístok:

-týždenný - 1,50€

-mesačný - 3€

-ročný - 6,50€

-trojročný - 16,50€

-rozhlas - 3,31€

-miestný poplatok - 6,63€

 

V prípade poruchy sa používajú nasledovné telefónne čísla:


Západoslov. vod. Spoločnosť

031/77 03 777

0902/957 815

0902/957 603

SPP Plyn – 0850/111 727

Západoslov. energetika a.s. – 0850/ 111 555

Káblová televízia – 0903/462 823

 

Dôležité telefonne čísla:

 

Pohotovosť Galanta: 031/78 33 225

Záchranná služba: 112

(polícia,hasičí,zdravotná rýchla pomoc)

Obvodné oddelenie PZ Trstice: 031/77 82 030

 

Verejný internet v knižnici

V rámci projektu, ktoré vydalo MK SR v spolupráci s SNK, naša knižnica získala 8 počítačových zariadení ktorých celková cena je 405 581 Sk.
Po ukončení technických prác a podpísaním zmlúv sme 1. augusta v kultúrnom dome otvorili miestnosť pre verejný internet. Internetová miestnosť je otvorená v pracovných dňoch od 13:00 do 17:00.

Používatelia majú možnosť získať si prístup okrem internetovej služby k nasledujúcim programom:

 

Mozilla Firefox 2

Open Office Writer Math

Open Office Calc

 

Otváracia doba kultúrneho domu

Každý deň od 7:30 do 17:00

 

Otváracia doba knižnice

Pondelok, streda, piatok od 13:00 do 17:00

 

V obci Trsticiach je možnosť na nákup a prenájom zdravotných pomôcok.

Viac informácií u Richarda Szabóa.

Tel: 031/7782232

031/7782250